Registrering

Registrer først en bruker, deretter velg medlemskap på neste side. 

Du må være over 18 år for å kunne kjøpe våre produkter, og vi ber deg derfor om å legge inn din fødselsdato for å bekrefte dette. Dette blir verifisert, og bestillinger fra kunder under 18 år vil bli kansellert.